Jdi na obsah Jdi na menu

SLOVNÍK POJMŮ

Slovníček pojmů, který souvisí s rakovinou prsu

 

 • Adjuvantní léčba

Zajišťovací léčba po operaci k zamezení dalšího šíření nádoru do organismu.

 

 • Anémie

Chudokrevnost - v krvi je snížený počet červených krvinek a krevního barviva - hemoglobinu. Je provázena různými projevy nedostatku okysličení (anemický syndrom).

 

 • Anestezie

Znecitlivění.

 

 • Antiestrogeny

Látky brzdící tvorbu vlastního estrogenu a váží se namísto něj na hormonové receptory. Hrají důležitou roli při léčbě rakoviny prsu.

 

 • Benigní

Nezhoubný útvar, neproniká do okolních tkání, ani se nešíří do jiných částí těla.

 

 • Biologická léčba

Léčba, jejímž cílem je podporovat a obnovit funkci imunitního (obranného) systému organismu v boji s nádorovým onemocněním. Nazýváme ji také imunoterapie.

 

 • Biopsie

Odnětí tkáně k mikroskopickému vyšetření a posouzení charakteru postižení.

 

 • CT vyšetření

Podrobné rentgenové vyšetření různých oblastí těla po příčných vrstvách, výsledný obraz se zpracovává na počítači. Nazývá se také computerovou tomografií.

 

 • Cysta

Dutina ve vazivovém pouzdře s více či méně tekutým obsahem. Patří mezi nezhoubné onemocnění prsu.

 

 • Cytologie

Nauka o stavbě a funkci buněk. Zjišťování typu buněk pomáhá v diagnostice tumoru nebo prekancerozních změn.

 

 • Cytostatika

Léky užívané k léčbě zhoubných nádorů. Potlačují růst nádorových buněk a jejich tkání. Často se podávají v kombinacích a cyklech, mezi nimiž jsou různě dlouhé přestávky.

 

 • Diagnóza

Rozpoznání a určení choroby.

 

 • Edém

Otok.

 

 • Endoskop

Optický přístroj, jímž lze pozorovat duté orgány zevnitř.

 

 • Enzymy

Bílkovinné látky, které řídí reakce při látkové výměně.

 

 • Epitéza

Prsní náhrada.

 

 • Estrogeny

Ženské pohlavní hormony, které se tvoří ve vaječnících.

 

 • Excize

Chirurgické odstranění části orgánu nebo nádoru.

 

 • Hormonální terapie

Používá se k léčbě rakoviny v kombinaci s dalšími léčebnými postupy.

 

 • Chemoterapie

Léčba pomocí protinádorových léků.

 

 • Imunitní systém

Zahrnuje orgány a četné specializované buňky, jejichž úkolem je chránit organismus před infekcemi, jinými nemocemi nebo cizorodými látkami.

 

 • Karcinogeny

Látky, které se podílí na vzniku rakoviny.

 

 • Karcinom

Zhoubný nádor, v němž se buňky nekontrolovaně množí. Může pronikat do okolních struktur a šířit se v pokročilejším stádiu do vzdálených orgánů těla krví či lymfatickými cestami.

 

 • Klimakterium

Přechod.

 

 • Klinické studie

Výzkumné studie, jichž se účastní pacient po předchozím souhlasu. Každý z těchto projektů má za úkol ověřit vědecký předpoklad a nalézt lepší způsoby pro předcházení, diagnostiku a léčbu chorob.

 

 • Kvadrantektomie

Chirurgické odstranění pouze čtvrtiny prsu.

 

 • Lokální léčba

Ovlivňuje pouze vlastní nádor a přilehlou okolní tkáň.

 

 • Lymfa

Světležlutá čirá tekutina obsahující lymfocyty, protilátky a další výživné látky. Cirkuluje v těle ve vlastním řečišti.

 

 • Lymfatická drenáž

Způsob omezení nebo odstranění lymfatického městnání a otoku.

 

 • Lymfatické uzliny

Malé uzlíky ve tvaru fazole, které jsou rozmístěny v průběhu lymfatických cév a slouží k přechovávání buněk imunitního systému. Zachycují bakterie nebo nádorové buňky. Nazýváme je také lymfatické žlázy.

 

 • Lymfatický systém

Tkáně a orgány (zahrnující kostní dřeň, slezinu, thymus, lymfatické cévy a lymfatické uzliny), které vytváří a přechovávají buňky a které se podílejí na procesech obranyschopnosti organismu.

 

 • Lymfedém

Otok vzniklý městnáním lymfatického systému.

 

 • Lymfom

Každé zduření lymfatické uzliny, zhoubné i nezhoubné.

 

 • Maligní

Zhoubný.

 

 • Mamografie

Speciální rentgenová metoda sloužící k vyšetřování prsu, umožňuje odhalit nádor i u žen bez příznaků onemocnění prsu s vysokou spolehlivostí, a to od velikosti několika milimetrů.

 

 • Metastáza

Ložisko zhoubného nádoru v jiných orgánech a tkáních, které vzniká šířením nádorových buněk krevním oběhem nebo lymfatickou cestou.

 

 • Nežádoucí účinky

Problémy spojené s aplikací protinádorové léčby, způsobené postižením zdravých buněk. Mezi běžné nežádoucí účinky patří nevolnost, zvracení, celková slabost, pokles množství krvinek, ztráta vlasů a zánět v dutině ústní.

 • Onkolog

Lékař, který se specializuje na léčbu rakoviny.

 

 • Palpace

Pohmat.

 

 • Patolog

Lékař, který se zabývá diagnostikou nemocí na podkladě vyšetření buněk a tkání pomocímikroskopu.

 

 • Polyp

Benigní útvar, který vyrůstá ze stěny střeva.

 

 • Prekanceroza

Stadium abnormálních změn ve tkáni, které může přejít v karcinom.

 

 • Prognóza

Pravděpodobný vývoj onemocnění, šance nemocného na uzdravení.

 

 • Psychosomatický

Vztah mezi duševním a fyzickým stavem.

 

 • Punkce

Získání tekutiny nebo tkáně nabodnutím. Je prováděna obvykle pod kontrolou ultrazvuku nebo mamografie.

 

 • Radioterapie

Léčba pomocí paprsků s vysokou energií, které ničí rakovinné buňky.

 

 • Recidiva

Znovuobjevení se nádoru tam, kde už byla provedena léčba.

 

 • Remise

Vymizení příznaků choroby, může být dočasná nebo trvalá.

 

 • Rizikový faktor

Zvyšuje pravděpodobnost – např. vzniku rakoviny.

 

 • Screening

Vyhledávání počátečních stádií rakoviny prsu v populaci žen bez příznaků onemocnění prsu. V ČR je prováděna na specializovaných akreditovaných mamodiagnostických pracovištích, která splnila přísná kriteria.

 

 • Staging

Testy a vyšetření, které slouží k posouzení rozsahu choroby a jejímu zařazení do určitého stádia.

 

 • Systémová léčba

Léčba pronikající do krevního oběhu a ovlivňující buňky v celém organismu.

 

 • Tumor

Nádor - bujení tkáně.

 

 • Ultrazvukové vyšetření

Provádí se pomocí ultrazvukových vln vysílaných speciální sondou, které pronikají tkání, odrážejí se a na obrazovce vytvářejí výsledný obraz zkoumaných orgánů. Je většinou vhodnou diagnostickou metodou doplňující ve vhodných případech mamografii. U mladých žen se provádí obvykle samostatně.

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář